FirstHorseOnTheMoon.com

Rabaty do 70% w Strefie Niskich Cen

Rabaty do 70% w Strefie Niskich Cen

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO First Horse On The Moon

§1
Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: CBS Izabella Wieczorek, z siedzibą w Łodzi przy ulicy Osobliwej 6, NIP: 726 169 82 62, tel. 601 689 424, adres email: biuro@firsthorseonthemoon.com.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i dotyczy wszystkich zamówieńz zawieranych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
§2 Zamówienia
 1. Przebieg procesu zamówienia:

 • firsthorseonthemoon.com oferuje swoim Klientom głównie produkty dla koni i jeźdźców. Klient, klikając na produkt lub jego opis, zostaje przeniesiony do strony ze szczegółami produktu np. rozmiaru, koloru, wielkości. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie na przycisku Do koszyka;
 • Klikając na przycisk Koszyk, w prawym górnym rogu sklepu, Klient zostaje przeniesiony do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian; Dalej zakup może być realizowany przez logowanie na swoje konto – wtedy należy zalogować się podając swój email i hasło; zakupu można dokonać też rejestrując się jako nowy użytkownik, lub bez rejestracji;
 • Klient wybiera sposób płatności i dostawy; ma też podgląd liczby punktów lojalnościowych przypisanych do zakupu (dostępne tylko dla zalogowanych Klientów);
 • w przypadku woli finalizacji zamówienia, klikając na przycisk zamawiam, Klient zostaje przeniesiony do strony z danymi adresowymi – jeżeli jest zalogowany dane są już uzupełnione, jeżeli nie, należy je uzupełnić, pamiętając, że są to dane niezbędne do prawidłowego wysłania towaru i komunikacji w przypadku takiej konieczności (np. problem z zamówieniem, dostawa paczki); po poprawnym wypełnieniu formularza, należy potwierdzić dane klikając przycisk podsumowanie;
 • pojawia się okno z pełnymi danymi zamówienia: listą produktów, adresem do wysyłki, danymi do faktury i pozostałymi informacjami jak przewidywany termin dostawy, wybrany sposób dostawy i sposób płatności;
 • zamówienie zostaje złożone poprzez kliknięcie przycisku potwierdzam zakup. Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona;
 • w przypadku wyboru płatności przez PayU lub PayPal Klient zostanie przekierowany na stronę płatności; po wyborze płatności przelewem dane do przelewu pojawią się w mailu potwierdzającym zakup

 1. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Kliknięcie przycisku potwierdzam zakup powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar. Towar pozostaje własności Sklepu aż do momentu otrzymania całkowitej zapłaty.
 4. Zamówienia nieopłacone przez okres dłuższy niż tydzień będą anulowane.
 5. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy kupna następuje w momencie przyjęcia opłaconego zamówienia Klienta i wysyłki towaru (oba fakty są potwierdzane emailami).
 6. Zamówienia realizujemy na terenie całego świata. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Oferta Sklepu kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.
 8. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT; dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki; wartość zamówienia od którego nie naliczany jest już koszt dostawy jest podany dla każdego kraju na górze strony w trakcie składania zamówienia.
§3 Bony rabatowe i ich wykorzystywanie
 1. Bony rabatowe są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość wydawania w ramach wybranych kampanii marketingowych, bonów bezterminowych.
 3. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty.
 4. Bony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.
 5. Bony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Późniejsze wykorzystanie nie jest możliwe.
 6. Bonów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie.
§4 Dostawa towaru
 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej). Dostawa może się odbywać za pośrednictwem paczkomatu, kuriera lub przez uzgodniony telefonicznie odbiór osobisty.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Termin dostawy jest związany z zakupionym produktem i określony w jego opisie. W przypadku zamówienia składającego się w większej liczby produktów, jest ono kompletowane do czasu określonego przez najdłuższy termin dostawy.
 5. Czas dostawy od chwili mailowego potwierdzenia wysyłki to zazwyczaj 1-2 dni robocze. W mailu podany jest zawsze numer przesyłki i nazwa przewoźnika, co umożliwia jej śledzenie.
 6. W przypadku, gdy Sklep nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych towarów (np. nie może ich już otrzymać od dostawcy), może wypowiedzieć umowę. Wówczas Sklep powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, sklep zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.
 7. W przypadku towarów o dużych gabarytach lub przygotowywanych na zamówienie Klienta, dostawa może się odbywać bezpośrednio z siedziby Producenta towaru (np. pasze, legowiska, czapraki itp.). Informacja o takiej możliwości pojawia się w opisie produktu, na stronie Sklepu. 
 8. W przypadku zamówień, składających się z różnych produktów, kompletowanych u różnych Producentów, Sklep zastrzega sobie prawo podziału Zamówienia na kilka przesyłek. W takim przypadku Klient ponosi jeden koszt przesyłki, podany przy składaniu zamówienia. 
§5 Reklamacje
 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności i dowodem zakupu.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
§6 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 30 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu.
 2. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 30 dni (aby odstąpienie było skuteczne). Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał zamówiony produkt;
aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep telefonicznie lub w formie pisemnej np. za pomocą poczty elektronicznej (biuro@firsthorseonthemoon.com +48 601 689 424);
w tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, co nie jest obowiązkowe;
Wzór formularza odstąpienia od umowy

Ja/My () niniejszym informuję/informujemy () o moim/naszym () odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów ().
Data zamówienia ()/data odbioru ())
Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

w przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione przez Klienta koszty, łącznie z kosztami dostawy – z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Sklep, standardowa usługa kurierska, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep informacji o odstąpieniu od umowy;

zwrot kwoty następuje w ten sam sposób, w jaki została zrealizowana pierwotna transakcja, chyba że wyraźnie ustalono z Klientem inne warunki; Klient w żadnym wypadku nie ponosi kosztów zwrotu;

Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru wraz z dowodem zakupu albo potwierdzenia wysłania towaru przez klienta;

towar należy odesłać w ciągu 30 dni od dnia odstąpienia od umowy na następujący adres:
CBS Izabella Wieczorek
ul. Osobliwa 6
93-363 Łódź

zwrot jest skuteczny w nieprzekraczalnym terminie 30 dni; firma kurierska odbiera przesyłkę od Klienta, a koszty z tym związane ponosi Sklep; Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia zakresu standardowego sprawdzenia właściwości lub sposobu użytkowania produktu.

 1. Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy: prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku wyrobów wyprodukowanych według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego indywidualizowanych potrzeb (np. amazonki szyte na miarę lub czapraki szyte według projektu Klienta).
§7 Ochrona prywatności
 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo przekazania danych Klienta niezbędnych do realizacji dostawy, do Producenta towaru (przypadek opisany w §4 pkt 7).
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Dane, które Klient pozostawia na stronie, są zabezpieczone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).
§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

Shopping Cart
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu